Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WNIOSEK O POWOŁANIE DO WOT

 

Tutaj można pobrać wniosek o powołanie do obrony terytorialnej.
Po wydrukowaniu i wypełnieniu zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży, ul. Polowa 12, w godzinach pracy:
od poniedziałku – do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Druk wniosku można również otrzymać i wypełnić na miejscu w WKU.
Zgłaszając się do WKU należy wziąć ze sobą dowód osobisty, świadectwo lub dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie, oraz inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje.


Pobierz wniosek w MS WORD

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży
Polowa 12
18-400 Łomża
tel. 261385777
fax. 261385733
wkulomza@ron.mil.pl