Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ODZNAKA PAMIĄTKOWA

Decyzją Nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży (Dz. Urz. MON z dnia 13 lutego 2017 r.) Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych, wprowadził ODZNAKĘ PAMIĄTKOWĄ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W ŁOMŻY.

Ma ona kształt krzyża maltańskiego oplecionego wieńcem laurowym. Ramiona krzyża barwy chabrowej z brunatnym obrzeżem nawiązują do historycznych barw administracji wojskowej II Rzeczypospolitej Polskiej, nawiązujący do miejsca stacjonowania i działania WKU, a data „1918” symbolizuje rok powstania organu administracji wojskowej w Łomży.

OPIS ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
 W ŁOMŻY

Odznaka pamiątkowa Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) w Łomży wzorowana jest na zatwierdzonej 12 lutego 1929 r. przez marsz. J. Piłsudskiego odznace 33 pułku piechoty i wykonana w kształcie krzyża maltańskiego o wymiarach 38 mm × 38mm pokrytego granatową emalią z żółtym obramowaniem nawiązującą do barw mundurów Armii Księstwa Warszawskiego. Żołnierze tej formacji na kołnierzach mundurów nosili patki koloru granatowego z żółtą wypustką. Ramiona krzyża połączone są srebrnym wieńcem laurowym. Centralną część odznaki stanowi nałożony na krzyż herb miasta Łomża nawiązujący do miejsca dyslokacji komendy i administrowanego terenu. Na ramionach krzyża umieszczono pokryte białą emalią wielkie litery: na lewym „W”, na górnym „K”, na prawym „U”, na dolnym rok powstania „1918” jako datę utworzenia Rozkazem Kierownika Ministerstwa Spraw Wojskowych płk. WROCZYŃSKIEGO nr 14, poz. 445 z dnia 27.11.1918 r. Powiatowej Komendy Uzupełnień w Łomży jako „władza zaciągowa pierwszej instancji” do służby w 33 pp wchodzącym w skład 18 DP zgodnie z tymczasową ustawą o powszechnym obowiązku służby wojskowej.

 

Odznaka Pamiątkowa WKU w Łomży

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży
Polowa 12
18-400 Łomża
tel. 261385777
fax. 261385733
wkulomza@ron.mil.pl