Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KURSY OFICERSKIE I PODOFICERSKIE

Kursy oficerskie i podoficerskie realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych adresowane są do żołnierzy rezerwy (osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy), którzy zgłoszą się ochotniczo do ich odbycia.

Wymagania:

 1. KURSY OFICERSKIE (czas trwania kursu do 90 dni)
  • posiadane wykształcenie wyższe,
  • odbycie czynnej służby wojskowej i posiadanie specjalności wojskowej zbieżnej ze specjalnością wojskową, w której mają być szkoleni w czasie kursu,
  • posiadanie wykształcenia cywilnego zbieżnego ze specjalnością wojskową, w której mają być szkoleni w czasie kursu,
  • kategoria zdrowia „A”,
  • w korpusie osobowym medycznym, żandarmerii wojskowej, sprawiedliwości i obsługi prawnej  (osoby bez odbytej czynnej służby wojskowej posiadające wykształcenie wyższe - medyczne, prawnicze).
   • Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu na oficera następuje mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznika).
   • UWAGA: nie dotyczy podchorążych rezerwy ze zdanym egzaminem na oficera.
 2. KURSY PODOFICERSKIE (czas trwania kursu do 90 dni)
  • posiadane wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (preferowane wykształcenie średnie),
  • odbycie czynnej służby wojskowej i posiadanie specjalności wojskowej zbieżnej ze specjalnością wojskową, w której mają być szkoleni w czasie kursu,
  • posiadanie wykształcenia cywilnego zbieżnego ze specjalnością wojskową, w której mają być szkoleni w czasie kursu,
  • kategoria zdrowia „A”,
  • w korpusie osobowym medycznym, grupa ratownictwa medycznego (osoby bez odbytej czynnej służby wojskowej posiadające wykształcenie ratownika medycznego).
   • Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu na podoficera następuje mianowanie na pierwszy stopień podoficerski.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży
Polowa 12
18-400 Łomża
tel. 261385777
fax. 261385733
wkulomza@ron.mil.pl