Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

 NABÓR KANDYDATÓW
do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu

Na podstawie Decyzji Nr 138 Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych
w Poznaniu na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej w 2019 r. oraz Decyzji Nr 135 Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w 2019 r. w grupie osobowej pielęgniarstwa.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej składają wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień do 31.10.2018 r. na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej oraz do dnia 31.12.2018 r. w grupie osobowej pielęgniarstwa.

 Rozpoczęcie 8-miesięcznego kursu podoficerskiego w SPWLąd Poznań planowane jest w lutym 2019 roku.

Szczegółowe zasady procesu rekrutacji, limity, tryb odbywania egzaminów wstępnych są na stronie Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Podstawę przyjęcia osób na szkolenie wojskowe w szkole podoficerskiej stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego, prowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71).


Osoby zainteresowane studiami wojskowym mogą skorzystać z oferty edukacyjnej niżej wymienionych uczelni:

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
00-908 Warszawa
www.wat.edu.pl

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
im. Bohaterów Westerplatte
ul. inż. Jana Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
www.amw.gdynia.pl

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
im. gen. Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109
51-147 Wrocław
www.awl.edu.pl

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
www.wsosp.pl

 O powołanie do służby kandydackiej może ubiegać się osoba:

  • posiadająca obywatelstwo polskie,
  • niekarana sądownie,
  • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
  • pełnoletnia wiek co najmniej 18 lat,
  • posiadająca świadectwo dojrzałości lub wykształcenie wyższe w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w ramach Studium Oficerskiego.

Kandydaci na podoficerów zawodowych, kształcą się w szkole podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu,
Sił Powietrznych w Dęblinie, Marynarki Wojennej w Ustce.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 86
60-628 Poznań
www.spwl.wp.mil.pl

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
ul. Dywizjonu 303 12
08-521 Dęblin
www.spsp.wp.mil.pl

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
Lędowo 1N
76-271 Ustka

www.spmw.wp.mil.pl

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowych wymagań dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, wynikających ze specyfiki szkoły wojskowej, dostępne są na stronach internetowych poszczególnych szkół. Informacji można również zasięgnąć telefonicznie.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

Decyzja Nr 156 Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 roku

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży
Polowa 12
18-400 Łomża
tel. 261385777
fax. 261385733
wkulomza@ron.mil.pl