Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
CO TO JEST REKONWERSJA

Pomoc rekonwersja - to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych w zakresie przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie tych żołnierzy do podjęcia zatrudnienia.

Organami wojskowymi właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej są:

 1. Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej , właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej - , Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej.
 2. Dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie. (COAZ)
 3. Kierownicy Ośrodków Aktywizacji Zawodowej (OAZ) w:
  • Bydgoszczy,
  • Gdyni,
  • Krakowie,
  • Lublinie,
  • Olsztynie,
  • Szczecinie,
  • Wrocławiu.
 1. Szefowie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych (16).
 2. Dyrektorzy Wojskowych Biur Emerytalnych w:
  • Bydgoszczy,
  • Gdyni,
  • Krakowie,
  • Lublinie,
  • Olsztynie,
  • Szczecinie,
  • Warszawie,
  • Wrocławiu.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży
Polowa 12
18-400 Łomża
tel. 261385777
fax. 261385733
wkulomza@ron.mil.pl