Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
CENTRUM WETERANA

W grudniu 2014 roku rozpoczęło działalność Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.


Uruchomiono serwis informacyjny Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzania portalu. Witryna Centrum dostępna jest pod adresem internetowym: www.centrum-weterana.mon.gov.pl.

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych MON.

Placówka pełni funkcję ośrodka, w którym weterani działań poza granicami państwa oraz rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań mogą uzyskać pomoc, wsparcie i poradę, np. w postaci  konsultacji z prawnikami i psychologami, którzy pomogą  rozwiązać nurtujące ich problemy. Aktywnie współpracuje z odpowiednimi instytucjami resortowymi i pozaresortowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Centrum działa na rzecz integracji środowiska weteranów wokół wspólnie podejmowanych inicjatyw. Sprzyja temu otwarty charakter instytucji.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży
Polowa 12
18-400 Łomża
tel. 261385777
fax. 261385733
wkulomza@ron.mil.pl